Regulaminy

11 grudnia 2014

W Domu Dziecka „Zakątek” obowiązują następujące regulaminy:

 • Organizacyjny,

 • Pracy,

 • Wynagradzania,

 • Premiowania pracowników administracji i obsługi,

 • Przyznawania nagród pracownikom,

 • Wynagradzania nauczycieli (ustalony przez organ prowadzący),

 • Zakładowego Funduszu zdrowotnego dla nauczycieli emerytów i rencistów,

 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • Instrukcja inwentaryzacyjna w sprawie trybu i zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych,

 • Zamówień publicznych,

 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,

 • Procedury kontroli zarządczej. 

 • Naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Regulaminy są do wglądu w siedzibie placówki w godzinach urzędowania sekretariatu.

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"