Realizowane programy

11 grudnia 2014

Programy wychowawcze realizowane w placówce

 • Program sportowy

 • Program turystyki regionalnej

 • Program poznawania miejsc kulturotwórczych w Katowicach

 • Program klubu „Nitką malowane” 

 • Program „Spotkania z socjoterapią”

 • Program turystyki górskiej 

 • Programy wychowawcze c.d.

 • Program „Stop przemocy i agresji”

 • Program „Żyj zdrowo”

 • Zajęcia socjoterapeutyczne

 • Program „Z komputerem za pan brat”

 

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"