Instrukcja

14 października 2014

Instrukcja korzystania z Biuletynu

logo_BIP

Informacje ogólne:

BIP – co to jest?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w Domu Dziecka.

Na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach można dostać się:

 • w sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Urzędu Miasta Katowice
  http://www.katowice.eu ,

 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
  http://www.zakatek.katowice.pl/

Strona biuletynu składa się z logo biuletynu wraz z menu przedmiotowym, czyli wykazem grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP (lewa część) oraz okna głównego, w którym owe informacje są prezentowane (prawa część).

Menu przedmiotowe podzielone zostało na części:

 • Moduł główny:

  • Status prawny jednostki,

  • Organizacja,

  • Informacje o jednostce,

  • Przedmiot działania,

  • Realizowane programy,

  • Majątek,

  • Regulaminy,

  • Rejestry, ewidencje, archiwa,

  • Kontrole,

  • Ogłoszenia,

  • Informacje nieudostępnione,

  • Zamówienia publiczne

  • Archiwum

  • Skargi i wnioski

  • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • Moduł dodatkowy:

  • Instrukcja obsługi BIP,

  • Rejestr zmian,

  • Redakcja.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – Dom Dziecka, mowa jest o Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70A.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Dom Dziecka „Zakątek” w Katowicach.

„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

„Informacje nieudostępnione” – zawiera zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.).

 

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

 

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"